Leerling ziekmelden

Het is mogelijk om uw kind zelf ziek te melden via de Magister app of via de website van Magister. Deze functie is niet bedoeld om bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist of huisarts te melden. De ziekmelding is direct zichtbaar in Magister. Dus ook voor de docent die het eerste uur lesgeeft aan de klas van het ziekgemelde kind.

  • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen.
  • Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding.
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid in Magister.
  • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd uit Magister.
  • Geen melding meer? Dan gaan wij ervan uit dat de leerling beter is.

Voor vragen kunt u zich melden bij receptie-cdh@ogvo.nl

Langdurig zieke leerlingen
Als blijkt dat een leerling door ziekte langere tijd niet naar school kan komen, is het van belang dat u dit aan de coach/ mentor kenbaar maakt. Samen met u kan de coach/ mentor dan bekijken welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs aan uw kind voort te zetten. Ook als een kind ziek is zien wij het als onze plicht te zorgen voor goed onderwijs en voor goed contact met klasgenoten en docenten.