Schoolboeken

Schoolboeken, bestaande uit studieboeken en werkboeken, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Voor de levering van de schoolboeken werken de drie campussen van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) samen met de firma Van Dijk Educatie. Leerlingen hoeven de boeken niet op school af te halen, de boeken worden via de post thuis bezorgt door Van Dijk. Aan het einde van het schooljaar leveren leerlingen de boeken weer in op school. De werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.

Leerlingen ontvangen per schooljaar éénmalig een boekenpakket. Wijzigingen in het vakkenpakket of verandering van school in de loop van het schooljaar kunnen dus financiële consequenties hebben. De (tweede set) werkboeken brengen we in rekening bij de ouders. De leerling dient zorgvuldig met de boeken om te gaan en deze niet te beschrijven of te beschadigen. Schade aan of het kwijtraken van boeken brengt de firma Van Dijk u in rekening.