Tto-havo

College Den Hulster biedt tweetalig onderwijs in het Engels op havo (Tto-havo) aan. Dit naast het aanbod van tweetalig vwo (tvwo). College Den Hulster maakt een duidelijk onderscheid tussen het tweetalig vwo en tweetalig havo. Het tweetalige vwo richt zich vooral op academische en literaire vorming. Tto op havo richt zich meer op de praktische toepassing van het Engels.

Om leerlingen het beste voor te bereiden op een succesvolle carrière in het hbo, het hoger beroepsonderwijs, is een goede beheersing van Engels een voorwaarde. Niet alleen vanwege de vele Engelse studieboeken, maar ook vanwege steeds meer Engelstalige lessen. Als leerlingen Engels leren op een speelse en natuurlijke manier in leuke en interessante lessen en projecten is tto-havo natuurlijk een uitkomst voor vele havisten.

Tweetalig onderwijs gaat niet alleen het leren van de Engelse taal. Ook verder leren kijken dan onze nationale grenzen speelt een belangrijke rol. Denk aan mogelijke uitwisselingen, Engelse theatervoorstellingen en culturele activiteiten. Internationale oriëntatie is bij dit alles erg belangrijk. Door de moderne communicatietechnieken is de wereld bereikbaar voor iedereen. De leerling van tegenwoordig is immers steeds meer een wereldburger. 

Leerlingen met een advies havo/vwo komen in aanmerking voor deelname. Omdat we in de eerste twee jaren willen kijken of deze leerlingen uiteindelijk het beste tot hun recht komen op havo of in vwo, is het tto voor deze groep in klas 1 en 2 een havo/vwo-combinatiegroep. De benaming in klas 1 en 2 is dan ook tto-havo/vwo. Pas aan het eind van klas 2 wordt bekeken wat de beste vervolgroute is: tweetalig havo of eventueel tweetalig vwo. De leerlingen met een vwo+ advies van de basisschool starten in een brugklas tweetalig vwo.

Brugklassers die kiezen voor tto-havo/vwo leren Engels op een veel hoger niveau dan anderen. Naast hun normale diploma gaan de leerlingen van tweetalig havo zich in de bovenbouw voorbereiden op het IB, het International Baccalaureate. Dat is het hoogste niveau haalbaar voor leerlingen voor wie het Engels niet de moedertaal is. Onze leerlingen gaan straks op voor het IB Language B higher level. Om dit te ondersteunen zoekt College Den Hulster veel contact buiten de school en buiten Nederland. Via uitwisselingen en internationale reizen ervaren de leerlingen wat het belang van een extra taal in de wereld van tegenwoordig is. Ook zal de kennis van zaken in de leergebieden enorm stijgen.