PTA & PTO

Wat is het PTO en PTA?

Het PTO is het programma van toetsing en overgang. In de overzichten is de globale planning per vak inzichtelijk gemaakt. Het PTO is onze interne richtlijn en geen vastgestelde harde planning. Maatwerk per klas is hierin mogelijk en wenselijk.

Het PTA is het programma van Toetsing en afsluiting voor de examengericht klassen. Het PTA is een bindende planning waarin per vak is aangegeven wat er wanneer en met welk gewicht en welke herkansingsmogelijkheden getoetst wordt.

PTA & PTO

PTO VMBO onderbouw BASIS-KADER Leerjaar 1

PTO VMBO onderbouw BASIS-KADER Leerjaar 2

PTO Maasland - KT Leerjaar 1

PTO Maasland - TH Leerjaar 1

PTO Maasland - KT Leerjaar 2

PTO Maasland - TH Leerjaar 2

Examenreglement

2022-2023

Procedure gemist toetsen

2022-2023

PTA VMBO BASIS 3/4

PTA VMBO KADER 3/4

PTA VMBO GTL 3

PTA VMBO GTL 4

PTA HAVO 4

PTA HAVO 5

PTA VWO 4

PTA VWO 5

PTA VWO 6